HONVÉDELMI SZÖVETSÉG

"Adriai emlékek és magyarok" túra: Trieszt-Pola-Fiume; 2018. szeptember 23-28. hamarosan beszámoló és galéria - 2018 december 13-án 18 órakor Hadtudományi előadás a Stefánián: Óváry Gyula: Űrrepülőgépek és űrállomások katonai és polgári alkalmazása


Az "Adriai emlékek és magyarok" túra részletei a Hírek, programok menűpontban!

Lectori salutem!


A rendszerváltásig a honvédelem (Magyar Néphadsereg) társadalmi hátterét, civil kapcsolatait szinte egyeduralkodó jelleggel a Magyar Honvédelmi szövetség volt hivatott ápolni. Ennek megszűnése után számos a honvédség és a társadalom új típusú, demokratikus kapcsolatának megteremtésében, az állampolgárok hazafias szellemiségének és a katonaviseltek honvédelmi célú rendelkezésre állásának erősítésében.

Egyesületünket 1991. március 14-én alapították az Országházban olyan személyiségek, mint Kéri Kálmán vezérezredes, dr. Fehér József későbbi honvédelmi államtitkár, dr. Balogh György, az akkori Honvédelmi Bizottság elnöke és mások. Sokáig egyedül képviseltük ezt a területet belföldön és külföldön egyaránt, tagságunk ma is több ezres létszámú annak ellenére, hogy a 2001-ben létrehozott MATASZ tagsága tőlünk állt át, amely szervezettel egyébként partneri együttműködésben állunk.

Az egyesület céljai az alapítás óta nem sokat változtak, amelyek a következők:
"- a nemzet érdekeit szolgáló honvédelmi önkéntes társadalmi elősegítése, támogatása;
- honfitársaink hazafias szellemiségének és rendelkezésre állásának erősítése, tevőleges helytállás szükséghelyzetben;
- korszerű katonai erények, etika és viselkedési módok kialakítása, képviselete és terjesztése a társadalomban;
- katonai ismeretek elsajátítása, gyarapítása, terjesztése;
- az ifjúság hazafias szellemiségű nevelése, honvédelmi célra történő megnyerése."

Ezeknek a céloknak az érdekében az egyesület gondoskodik tagjai továbbképzéséről, katonai sportrendezvényeket szervez, hazai és külföldi lőbajnokságokon, járőr-versenyeken stb, vesz részt, ellátogat katonai alakulatokhoz, és a jelentősebb honvédségi eseményekre, katonai hagyományőrző rendezvényekre.

Az alapítást követően elsődlegesen katonai rehabilitálást remélő, vagy már rehabilitált katonaviseltek léptek be az egyesületbe, akiknek a honvédelmi tapasztalatai, katonai etikája, hazafias szellemisége az utókor számára példamutató és tiszteletreméltó.

Időközben azonban gyökeresen megváltozott a honvédelem: a sorozott tömeghadseregről a hivatásos, expedíciós operett-katonaságra történő átálláshoz nekünk is alkalmazkodni kell, így ma már minél előbb megújulásra, szervezeti és tevékenységi korszerűsítésre van szükség, a fiatalok felé fordulva!

[a lap tetejére]

Elérhetőség:
Elektronikusan: president@tkoe.hu
Telefonon: (1)33-77-683 vagy +36-309-60-40-10
Levélben: 1364 Budapest, Postafiók 181